គម្រោង 'ជនមានពិការភាព' ថ្មីផ្តោតការប្រជុំដំបូងនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស

Published: 9 សីហា 2022 Reading time: មួយនាទី
គម្រោង 'ជនមានពិការភាព' ថ្មីផ្តោតការប្រជុំដំបូងនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស
© Foto: Agile Development Group

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជនមានពិការភាព (PwDs) ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាតំណាងឱ្យ 2% ទៅ 9.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប។ វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមនេះទំនងជាជួបប្រទះនឹងគុណវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត ជាពិសេសក្នុងការទទួលបានការអប់រំផ្លូវការ ឬការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)។ ការទទួលបានឱកាសការងារសមរម្យក៏ជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ក្រុមរៀងៗខ្លួនផងដែរ។

គម្រោង “ដំណើរឆ្ពោះទៅរកបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព” ត្រូវបានសហការអនុវត្តដោយអង្គការភីន និង សហគ្រាសសង្គមអ៊ែដ្យាយល៍ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពការងារ និងឱកាសការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្របតាម(ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព)។ គម្រោងនេះនឹងលើកកម្ពស់ការអប់រំបញ្ចូលគ្នា ដោយផ្តោតលើការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអប់រំប្រកបបរិយាបន្ន និងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ក៏ដូចជាជំនួយបច្ចេកទេសដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឧបករណ៍មិត្តភាពជនមានពិការភាពក៏នឹងផ្តល់ជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាចចូលដំណើរការបាន និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ជនមានពិការភាព។ ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃគម្រោង នឹងមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីបំផុសគំនិតអាជីវកម្ម និងសហគ្រិនភាព។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឆេក តាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ឆេក។

គម្រោងបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកាលពីចុងឆ្នាំមុន នឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ 2023។ សកម្មភាពសំខាន់មួយនៃគម្រោងនេះគឺការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស (TWG) ដើម្បីធ្វើការលើគោលការណ៍ណែនាំអប់រំប្រកបបរិយាបន្ន។ នាពេលថ្មីៗនេះ ដែលដឹកនាំដោយ សហគ្រាសសង្គមអ៊ែដ្យាយល៍យើងអាចចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 23-24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។ សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងអនុវត្តការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងគំនិតនៃការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការអប់រំប្រកបបរិយាបន្ន។ ជនមានពិការភាពក្នុងបរិបទកម្ពុជា និងដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងជាក់ស្តែងអំពីរបៀបជម្នះឧបសគ្គចំពោះកម្មវិធី TVET ដែលរួមបញ្ចូលសម្រាប់ក្រុមរៀងៗខ្លួន ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័ន TVET តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងក្រុមជនមានពិការភាព។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនេះ  ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនមានពិការភាព។ លោក Ian Jones នាយកប្រតិបត្តិ និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃសហគ្រាសសង្គមអ៊ែដ្យាយល៍; និងលោកស្រី Barbora Zackova ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍នៃស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឆេកប្រចាំកម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងតំណាងខាងលើ យើងក៏មានតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័ន TVET ក្រុមជនមានពិការភាព និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

ក្នុងការបើកសុន្ទរកថាឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានមានប្រសាសន៍ថា “រដ្ឋាភិបាលខិតខំលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងផ្តោតលើកម្មវិធីឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយជនមានពិការភាពផ្អែកលើតម្រូវការទីផ្សារការងារ»។

សម្រាប់ការវាយតម្លៃនៃឧបសគ្គចំពោះការអប់រំ TVET ដែលរួមបញ្ចូលសម្រាប់ជនមានពិការភាព យើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត 'Human-Centered Design' សម្រាប់ដំណើរការព្រោះវាជួយអ្នកអនុវត្តគម្រោងបង្កើតដំណោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការកសាងការយល់ចិត្តជាមួយក្រុមគោលដៅរបស់យើងដើម្បីបង្កើតជាក្រុមដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង  ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ដែលជាជនមានពិការភាព។

“ការស្តាប់នូវបញ្ហាប្រឈមដោយអ្នកដែលមានបញ្ហាការស្តាប់ ធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួល នៅពេលយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងលំបាក ឥឡូវស្រមៃថារស់នៅជាមួយពិការភាព ហើយមិនអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់យើងបាន” អ្នកតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនមានពិការភាពនិយាយអំឡុងពេលធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់។

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ និងកង្វល់ជាក់ស្តែងរបស់ជនមានពិការភាព ការពិភាក្សាជាក្រុមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចំនោមអ្នកចូលរួម ដើម្បីធ្វើផែនការ និងឧបសគ្ដដែឡជួបប្រទះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកចូលរួមក៏ត្រូវបានស្នើឱ្យបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានីមួយៗដែលពួកគេបានលើកឡើង។

យើងគាំទ្រដល់ជនមានពិការភាពគ្រប់មជ្ឈដ្ធាន ហើយដោយមានការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស យើងអាចកំណត់បាននូវអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុត។ 

ជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំ យើងអាចរាយបញ្ជីនៃអនុសាសន៍សំខាន់ៗសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំប្រកបដោយបរិយាបន្ន។

• ការបង្កើតគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធដោយការកសាងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការដាក់បញ្ចូល ការធ្វើផែនការសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលតាមរយៈការធ្វើការវាយតម្លៃតម្រូវការជាមួយជនមានពិការភាព និងការវាយតម្លៃលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ/បរិស្ថាន។

• ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ និងការជ្រើសរើស ការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/អាហារូបករណ៍ ការណែនាំអំពីអាជីព និងការប្រឹក្សា និងការចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការអប់រំពិសេស។

• ការផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័ន TVET ។

• ការពង្រឹងប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលរួមបញ្ចូលជនមានពិការភាព។

• ធានាបាននូវកន្លែងស្នាក់នៅដែលអាចចូលបាន និងសមហេតុផល ដោយរៀបចំគ្រឿងបរិក្ខារដែលអាចសម្របខ្លួនបាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត។

• ការផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើការ ឬការងារដោយខ្លួនឯង តាមរយៈការប្រឹក្សាអាជីព និងការគាំទ្រសហគ្រិនភាពដល់ជនពិការ។

សហគ្រាសសង្គមអ៊ែដ្យាយល៍ នឹងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំរួមបញ្ចូលជនមានពិការភាពដល់បុគ្គលិក TVET បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហើយគណៈកម្មាធិការគម្រោងនឹងធ្វើការលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណមជ្ឈមណ្ឌល TVET ដែលមានសក្តានុពលដែលអាចបញ្ចូលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរួមបញ្ចូលថ្មីទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

Autor: Sophika Kun, PIN Cambodia Communication Officer

Related articles