គម្រោង ផ្លាស់ប្ដូរទៅថាមពលព្រះអាទិត្យ
© Foto: PIN Cambodia

គម្រោង ផ្លាស់ប្ដូរទៅថាមពលព្រះអាទិត្យ

លោកពូ ឃី និង​ប្រពន្ធរបស់គាត់បាន​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​បូម​ទឹក​ប្រើ​ថាមពលព្រះអាទិត្យ​សម្រាប់​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​ខ្នាត​តូច​នៅ​ស្រុក​រលាប្អៀរ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

គម្រោង ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ១២៩៤

គម្រោង ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ១២៩៤

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.) ត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងទន្លេនៅលើប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ១២៩៤

គម្រោង ដំណើរឆ្ពោះទៅរកបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព

គម្រោង ដំណើរឆ្ពោះទៅរកបរិយាបន្នការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព

កិច្ចសម្ភាសន៍និងការពិភាក្សាជាក្រុមទៅលើបទពិសោធន៍និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនមានពិការភាពក្នុងការទទួលបានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

អង្គការ ភីផលអិននិតកម្ពុជា បាននឹងកំពុងផ្តល់ជំនួយ និងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2008 មកម្លេះ។ តាមរយៈគម្រោងផ្សេងៗដូចជា (1) ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ & ភាពធន់នឹងទីក្រុង (2) ថាមពលបៃតង (3) ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព​ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនៅទីក្រុង និងតាមតំបន់ជនបទ។ យើងមានគោលបំណងធានានូវការផ្តល់ការគាំទ្រប្រកបដោយគុណភាព និងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមួយដៃគូសហការពីក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

អត្ថបទទាំងអស់ អត្ថបទតិច

Articles

កន្លែងដែលយើងផ្តល់ជំនួយ